Kunstigt liv?

Du kan læse om "Game of Life", der blev opfundet af John Conway. Klik her

Ved at klikke på en celle inden for programmets område (verden), kan du vække en celle til live, - endnu et klik og du slår det ihjel. Du kan altså danne en livsform ved at vække flere celler til live, der ligger ved siden af hinanden.
Du kan nu starte tiden og livet ved at klikke på "Start", - eller et enkelt tidsrum ved at klikke på "Step".

Prøv også Conways egne livsformer.

Kildekoden: