>>Hovedside>>Dogmeprogrammering<<

Dogmeprogrammering i Java

Dogmeprogrammering er tænkt til alle der har lyst til at programmere og som synes det er sjovt at programmere. Dogmeprogrammører bruger helst ikke andres kode, men ser en fornøjelse i at programmere det selv, - for derved at lære om det emne man skal programmere og samtidig lære noget om det sprog, man programmerer i. Her er det ikke slutresultatet, der tæller, men metoden man brugte for at komme der, - og at man havde det sjovt, mens man var på vej.

En dogmeprogrammør er en god håndværker, der tager sit håndværk alvorligt og som gerne koder nogle rutiner om tre gange indtil de ser rigtige ud og ikke bare leverer det rigtige resultat. Resultatet er underordnet metoden.

Reglerne er:

 1. Du skal programmere det selv
 2. Du må ikke have andre programmeringssprog end Java
 3. Du må aldrig bruge kodegeneratorer til din kode.
 4. Du må kun bruge klasser:
  1. du selv har kodet
  2. findes i det installerede Java Runtime Environment
  3. er kodet af en programmør, der har overholdt dogmereglerne
 5. Du skal følge god kodeskik:
  1. Kod simpelt.
   Undlad "smarte" algoritmer, hvis det kan gøres mere simpelt
  2. Kod optimalt.
   Kode der kører godt på maskinen er ofte også mere rigtig kode.
   ... men husk for alt i verden regel nummer et.
  3. Retter du en andens program, så overhold standarderne for dette program
   navne, koderegler osv. Indfør ikke dine egne regler i andres programmer.
   Lær af dem i stedet for!
  4. Skriv en kommentar i det rettede program som fortæller:
   1. Rettelsesdato
   2. Dit navn
   3. Beskrivelses af rettelsen
  5. Dokumenter din kode,
   ikke bare med hvad du laver, men også hvorfor du gør som du gør og skriv også i programmet hvad den overordnede mening med programmet er!
 6. Tænk på dine brugere
  1. lav en god brugergrænseflade
  2. Skriv dansk
  3. Lav pæne, informative (og høflige) fejlmeddelelser
  4. Lav gode logninger, så du selv nemt kan finde (dine egne) programmeringsfejl
 7. Dit resultat skal gøres frit tilgængelig for andre programmører, så de kan lære af koden og måske give dig gode råd.
 8. Alle har lov til at bruge dine programmer
 9. Ingen må på nogen måde modtage penge eller ydelser for programmer, der er kodet under disse dogme
 10. Ingen må bruge dele eller hele programmer i forretningsøjemed.